Mon AlloCiné
L'Empire des sens

Réalisateurs

Acteurs et actrices

Eiko Matsuda
Eiko Matsuda
Rôle : Sada Abe
Tatsuya Fuji
Rôle : Kichizo Ishida
Aoi Nakajima
Aoi Nakajima
Rôle : Toku
Hiroko Fujino
Hiroko Fujino
Mariko Abe
Mariko Abe
Rôle : Kinu
Kyôko Okada
Kyôko Okada
Rôle : Hangyoku
Hiroko Fuji
Hiroko Fuji
Rôle : O-Tsune
Tômi Mitsuboshi
Tômi Mitsuboshi
Rôle : Chieko
Manager du Tagawa Inn Yasuko Matsui
Matsuko Meika Seri
Kikuryû Kanae Kobayashi
Omiya Kyôji Kokonoe
Geisha Yaeji Naomi Shiraishi
Acteur Komikichi Hori
Mansaki Geisha Akiko Koyama
Mitsuwa Geisha Yuriko Azuma
Mitsuwa Geisha Rei Minami
Voir la liste complète
Mitsuwa maid Machiko Aoki
Mitsuwa Geisha Kiyomi Yasuda

Scénario

Soundtrack

Compositeur Minoru Miki

Production

Producteur Anatole Dauman
Producteur exécutif Koji Wakamatsu

Equipe technique

Directeur de la photographie Hideo Itoh
Monteur Patrick Sauvion
Monteur Keiichi Uraoka
Chef décorateur Jusho Toda

Sociétés

Production Argos Films
Production Oshima Productions
Production Shibata Organisation Inc.
Distributeur France (Reprise) Tamasa Distribution
Back to Top