Mon AlloCiné
  • Mes amis
  • Mes cinémas
  • Speednoter
  • Ma Collection
  • Mon compte
  • Jeux
  • Forum
  • Déconnexion
La légende de Zatoichi : Route sanglante

Réalisateurs

Acteurs et actrices

Tsushiro Konoe
Tsushiro Konoe
Shintarō Katsu
Rôle : Zatoichi
Jushiro Konoe
Jushiro Konoe
Rôle : Tajuro Akazuka
Miwa Takada
Rôle : Omitsu
Yukiji Asaoka
Rôle : Tomoe
Asao Koike
Rôle : Maebara de Gonzo
Takao Ito
Takao Ito
Rôle : Shokichi
Tatsuo Matsumura
Tatsuo Matsumura
Rôle : Tahe
Torikoshi Eitarô Ozawa
Chokichi Jotaro Chinami
Kurisu Kojiro Kusanada
Kanai de Manzo Kenzo Tabu
Shinnosuke Emi Hirohisa Toda
Gokishi Koji Fujiyama
Minowa de Sobe Koichi Mizuhara

Scénario

Scénariste Kan Shimozawa
Scénariste Ryozo Kasahara

Soundtrack

Compositeur Akira Ifukube

Production

Producteur Ikuo Kubodera
Producteur exécutif Masaichi Nagata
Producteur exécutif Eiji Nishizawa

Equipe technique

Directeur de la photographie Chishi Makiura
Monteur Toshio Taniguchi
Directeur artistique Shigenori Shimoishizaka
Ingénieur du son Iwao Otani
Back to Top