Mon AlloCiné
Smuggler

Réalisateurs

Acteurs et actrices

Satoshi Tsumabuki
Rôle : Kinuta Ryosuke
Masatoshi Nagase
Rôle : Joe
Yasuko Matsuyuki
Rôle : Yuki Yamaoka
Hikari Mitsushima
Rôle : Tanuma Chiharu
Tsuyoshi Abe
Rôle : Bukutadashi Kabashi
Masanobu Ando
Rôle : Spine
Tatsuya Gashuin
Rôle : Jijii
Fumiyo Kohinata
Rôle : Kenji Nishio
Naizô Ryushin Tei
Tanuma Yôhachi Shimada

Scénario

Equipe technique

Directeur de la photographie Hiroshi Machida
Monteur Ishii Katsuhito
Superviseur artistique  Yuji Tsuzuki
Back to Top