Mon AlloCiné
Senses 1&2

Réalisateurs

Acteurs et actrices

Sachie Tanaka
Sachie Tanaka
Rôle : Akari
Hazuki Kikuchi
Hazuki Kikuchi
Rôle : Sakurako
Maiko Mihara
Maiko Mihara
Rôle : Fumi
Rira Kawamura
Rira Kawamura
Rôle : Jun
Yoshio Shin
Yoshio Shin
Rôle : Yoshihiko
Hiroyuki Miura
Hiroyuki Miura
Rôle : Takuya
Yoshitaka Zahana
Yoshitaka Zahana
Rôle : Kohei
Shuhei Shibata
Shuhei Shibata
Rôle : Ukai
Hinako Hiromi Demura
Kazama Hajime Sakasho
Yoshie Tsugumi Kugai
Kurita Yasunobu Tanabe
Yuzuki Ayaka Shibutani
Mitsu Shoko Fukunaga
Kawano Yuichiro Ito
Yoko Ayumu Tonoi
Kozue Reina Shiihashi

Scénario

Soundtrack

Compositeur Umitarô Abe

Production

Producteur Hideyuki Okamoto
Producteur Satoshi Takata
Producteur Tadashi Nohara

Equipe technique

Directeur de la photographie Yoshio Kitagawa
Assistant réalisateur Toru Takano
Assistant réalisateur Hidekazu Touchi
Ingénieur du son Izumi Matsuno

Sociétés

Production Fictive
Production Kobe Workshop Cinema Project
Production Neopa Co.
Distributeur France (Sortie en salle) Art House
Back to Top