Mon compte
  Le Héros sacrilège

  Réalisateurs

  Scénaristes

  Scénariste Yoshikata Yoda
  Scénariste Masashige Narusawa
  Scénariste Kyûchi Tsuji
  Scénariste Eiji Yoshikawa

  Acteurs et actrices

  Raizô Ichikawa
  Rôle : Kiyomori
  Ichijiro Oya
  Ichijiro Oya
  Rôle : Tadamori
  Yoshiko Kuga
  Rôle : Tokiko
  Eitaro Shindo
  Rôle : Banboku
  Michiyo Kogure
  Rôle : Yasuko
  Tatsuya Ishiguro
  Rôle : Fujiwara no Tokinobu
  Akitake Kono
  Rôle : Heiroku
  Tamao Nakamura
  Rôle : Shigeko
  Joku Kunitaro Sawamura

  Soundtrack

  Compositeur Fumio Hayasaka
  Compositeur Tamekichi Mochizuki
  Compositeur Masaru Satô

  Production

  Producteur Masaichi Nagata

  Equipe technique

  Directeur de la photographie Kazuo Miyagawa
  Directeur de la photographie Kôhei Sugiyama

  Sociétés

  Production Daiei Studios
  Back to Top