Mon compte
  Goyôkin

  Réalisateurs

  Scénaristes

  Scénariste Hideo Gosha
  Scénariste Kei Tasaka

  Acteurs et actrices

  Yoko Tsukasa
  Rôle : Shino
  Ruriko Asaoka
  Rôle : Oriha
  Kunie Tanaka
  Rôle : Hirosuke
  Isao Natsuyagi
  Rôle : Kunai
  Ben Hiura
  Rôle : Rokuzo
  Omura Sobee Susumu Kurobe
  Takeuchi Shinjiro Hisashi Igawa

  Soundtrack

  Compositeur Masaru Satô

  Production

  Producteur Sanezumi Fujimoto
  Producteur Masayuki Sato
  Producteur Hideo Fukuda
  Producteur Hideyuki Shiino

  Equipe technique

  Chef monteur Michio Suwa
  Back to Top